Leder:                                     May Bente Eriksen - 951 56 460

Nestleder:                               Ståle Olsen - 977 64 493                

Nestleder:                               Bjørn Aarnes -982 14 623  

Badminton:                            Veronje Kelly - 930 67 177

Bryting:                                  Veronika Kristiansen - 986 08 809

Fotball:                                   Greta-Lill Pettersen 408 71 658

Ski/skiskyting:                        Willy Eilert Økland - 480 02 656

Svømming:                             Majken Holmgren - 909 22 423

Revisorer:                               Janne Kollstrøm og Malin Hansen

Vara/regnskapsfører:               Beate Sund